سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

دادگان درختی فارسی در چارچوب دستور ساخت سازه‌ای هسته‌بنیان

معرفی: 

دادگان درختی فارسی در چارچوب دستور ساخت سازه‌ای هسته‌بنیان (HPSG) مجموعه‌ای است شامل بیش از ۱۰۰۰ جملهٔ برچسب‌خورده با اطلاعات نحوی. ازجمله ویژگی‌های دستور ساخت سازه‌ای هسته‌بنیان این است که علاوه بر ارائهٔ توصیف ساختاری سلسله مراتبی سازه‌ها، دانش واژگانی واژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و روابط بین واژه‌های یک سازه به طور واضح و صریح مشخص می‌گردد.

*اطلاعات ارجاع: 

Ghayoomi, M.‎, (2012)‎.‎ Bootstrapping the Development of an HPSG-​based Treebank for Persian.‎ In Linguistic Issues in Language Technology, 7 (1)‎, ۱-۱۳. (دریافت)

سایر مستندات: 
  • قیومی، م. (۱۳۹۲). معرفی دادگان درختی و تجزیه‌گر خودکار فارسی. ارائه شده در هشتمین همایش زبان‌شناسی ایران، تهران، دانشگاه علامه‌طباطبایی.
  • Ghayoomi, M.‎ (2012)‎.‎ From Grammar Rule Extraction to Treebanking: A Bootstrapping Approach.‎ In Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12), ۱۹۱۲-۱۹۱۹, Istanbul, Turkey.‎
  • Ghayoomi, M.‎ (2012)‎.‎ Word clustering for Persian statistical parsing.‎ In Advances in Natural Language Processing, ۱۲۶-​۱۳۷.
  • Ghayoomi, M.‎, and Moradiannasab, O.‎ (2012)‎.‎ The effect of treebank annotation granularity on parsing: A comparative study.‎ In Proceedings of the 11th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories , ۱۰۹-۱۱۴, Lisbon, Portugal.‎

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
مجوز
Lesser General Public License For Linguistic Resources
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۲-۰۳-۲۰
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۴-۰۵
شناسه
D3920320a
آمار بازدید
۷۱۰۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎