سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

دادگان صوتی هجاهای فارسی

معرفی: 

دادگان گفتاری حاضر شامل حدود ۵۸۰۰ فایل صوتی هجاهای زبان فارسی است که توسط پژوهشکدهٔ پردازش هوشمند علائم برای یک برنامهٔ بازسازی گفتار فارسی از نوع بازسازی گفتار به شیوهٔ همگذاری طراحی شده است. بخش اعظم هجا‌ها از صورت واج‌نویسی‌شده دادگان بزرگ زبان فارسی گفتاری «فارس‌دات بزرگ» به دست آمده است و بخش دیگر با مراجعه به شش جلد فرهنگ فارسی معین و استخراج کلمه‌های تک‌هجایی، جمع‌آوری و به فهرست هجا‌ها اضافه شده‌اند.

 

*اطلاعات ارجاع: 

اسلامی، م.، شیخ‌زادگان، ج.، احمدی‌نیا، ز.، و بهرامی راد، ع. (۱۳۸۸). مراحل و نحوهٔ تهیهٔ دادگان‌های صوتی هجایی و دایفونی برای سامانهٔ تبدیل متن به گفتار فارسی. دوفصل‌نامهٔ علمی-پژوهشی پردازش علائم و داده‌ها، (۱۲)، ۳–۱۲. (دریافت)

سایر مستندات: 

پژوهشکده پردازش هوشمند علائم. (۱۳۸۴). گزارش طرح دادگان صوتی هجاهای فارسی. تهران. (دریافت)

اطلاعات تکمیلی: 

جدول هجاهای موجود در دادگان صوتی هجاهای فارسی و نام فایل‌های صوتی مربوطه (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشکده پردازش هوشمند علائم
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۱-۱۲-۰۳
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
شناسه
D3911203a
آمار بازدید
۹۶۱۴

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎