سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

ریشه‌یاب، تحلیل‌گر صرفی و نویسه‌گردان فارسی

معرفی: 

بستۀ پردازشی PerStem در قالب کتابخانه‌ای به زبان پِرل قابل استفاده است و شامل پردازش‌های پایه‌ای زیر برای زبان فارسی می‌باشد:

  • ریشه‌یاب (stemmer)
  • تحلیل‌گر صرفی (morphological analyzer)
  • نویسه‌گردان (transliterator)
  • برچسب‌زن مقولۀ صرفی (part-of-speech tagger)

 

*اطلاعات ارجاع: 
  • Dehdari, J, and Lonsdale, D.‎ (2008)‎.‎ A link grammar parser for Persian.‎ In Karimi, S.‎, Samiian, V.‎, and Stilo, D.‎, ‪(Eds.‎)‬, Aspects of Iranian Linguistics, volume 1.‎ Cambridge Scholars Press.‎ ISBN: 978-18-471-8639-3 (دریافت)
  • Jadidinejad, A.‎ H.‎, Fariborz, M, and Dehdari, J.‎ (2010)‎.‎ Evaluation of Perstem: A Simple and Efficient Stemming Algorithm for Persian.‎ In Peters, C.‎, Nunzio, G.‎ D.‎, Kurimo, M.‎, Mandl, T.‎, Mostefa, D.‎, Peñas, A.‎, and Roda, G.‎, ‪(Eds.‎)‬, Multilingual Information Access Evaluation I.‎ Text Retrieval Experiments, volume 6241 of Lecture Notes in Computer Science, (pp 98–101‏).‎ Springer, Heidelberg.‎ (دریافت)

اطلاعات انتشار:

ناشر
پژوهشگر(ان) طرح
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۸-۰۲-۳۰
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۳-۰۸
شناسه
PT3980231a
آمار بازدید
۲۵۷۴

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎