سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: نامشخص
فرمت: نامشخص
وضعیت دریافت: برون سازمانی

فردوس‌نت

  • قیمت: نامشخص

    دریافت داده
معرفی: 

 فردوس‌نت (شبکۀ واژگان زبان فارسی) شامل يک مجموعه لغت فارسی است که هر لغت در يک گروه هم‌خانواده که به يک مفهوم اشاره دارند، قرار می‌گيرد. همچنين روابط سلسله‌مراتبی و معنايی مختلف بين اين گروه‌های مفاهيم تشکيل می‌شود. برای اولين بار شبکه واژگان برای زبان انگليسی طراحی و متنتشر شده است و ایدۀ اصلی این پروژه بر این محور استوار است که مفاهیم و موجودات پیرامون ما در بین زبان‌های مختلف یکسان می‌باشند. بنابراین درصورتی که ما بتوانیم برای هر کلمۀ انگلیسی، ترجمۀ مناسب آن در زبان فارسی برای گروه مفاهیم بکار رفته در آن را پیدا کنیم، ضمن اینکه می‌توانیم گروه‌های مفاهیم فارسی را تا حد زیادی بصورت خودکار تولید کنیم، می‌توانیم از روابطی که بین این گروه‌های مفاهیم در زبان انگلیسی تعریف شده است، نیز استفاده نماییم. چرا که این روابط در زبان فارسی هم برقرار می‌باشند و درحقیقت مفاهیم و موجودیت‌ها و روابط بین آنها مستقل از زبان هستند.

*اطلاعات ارجاع: 

عباسی، م.، عسگریان، ا.، پورمعصومی، آ.،  مقدس‌زاده. (۱۳۹۴). فردوس‌نت. آزمایشگاه فناوری وب، دانشگاه فردوسی مشهد: مشهد.

اطلاعات انتشار:

ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
شرایط استفاده

برای دریافت داده یا کسب اطلاعات بیشتر با ناشر(ان) تماس حاصل فرمایید.

مجوز
نامشخص
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۱-۲۷
شناسه
P3970309a
آمار بازدید
۴۱۸۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎