سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: ۱.۷۲ MB
فرمت: doc
وضعیت دریافت: درون سازمانی

فرهنگ طیفی زبان فارسی

معرفی: 

این داده نسخهٔ دیجیتال کتاب «فرهنگ طیفی» با طبقه‌بندی بر اساس ارتباط معنایی ۴۵ هزار لغت و ۹۲ هزار معنی و تداعی آن لغات است. کتاب فرهنگ طیفی نخستین تزاروس طبقه‌بندی لغات و اصطلاحات رایج زبان فارسی است که به صورت طبقه‌بندی‌شده، ذیل ۹۹۱ مقوله اصلی و حدود ۷۵۰۰ مقوله فرعی، بر اساس ارتباط معنایی در کنار هم آورده شده است. مقولات فرعی شامل یک یا چند اسم، صفت، مصدر فعل و قیدهای مرتبط با مقوله اصلی هستند و ذیل هر مدخل، طیفی از معانی مترادف، نزدیک، مشابه و یا صرفاً مرتبط از نظر تداعی، به ترتیب سایه روشن‌های معنایی مرتب شده‌اند. این مجموعه شامل حدود ۴۵ هزار لغت و عبارت مرکب و اصطلاح و حدود ۹۲ هزار معنی و تداعی آن لغات و اصطلاحات است.

*اطلاعات ارجاع: 

فراروی، ج. (۱۳۸۷). فرهنگ طیفی. تهران: انتشارات هرمس.

اطلاعات انتشار:

ناشر
دبیرخانهٔ شورای عالی اطلاع‌رسانی
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۱-۱۱-۰۵
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۹-۰۶-۰۲
شناسه
D3911105c
آمار بازدید
۱۵۱۳۷

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎