سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: ۵۴۵.۰۱ KB
فرمت: data
وضعیت دریافت: درون سازمانی

فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی

معرفی: 

فرهنگ ظرفیت نحوی افعال فارسی (نسخه ۳.۰) مجموعه‌ای است حاوی اطلاعات مربوط به ظرفیت نحوی بیش از ۴۵۰۰ فعل در زبان فارسی. در این فرهنگ، متمم‌های اجباری و اختیاری انواع فعل‌های ساده، مرکب، پیشوندی و عبارات فعلی مشخص شده است. فراوانی فعل‌های مرکب در زبان فارسی، نیاز به فرهنگ ظرفیت فعل را در این زبان دوچندان می‌نماید. چرا که شناخت فعل‌های مرکب چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ پردازشی کاری دشوار‌تر از شناخت فعل‌های ساده است و به همین خاطر فراهم آوردن فهرستی از فعل‌های زبان (که شامل فعل‌های مرکب نیز می‌شود) به همراه ساخت‌های ظرفیتی افعال، کمکی شایان برای کارهای پردازشی است. از سوی دیگر، بر اساس نظریه وابستگی، ساخت بنیادین جمله را می‌توان از روی ساخت ظرفیتی فعل جمله به دست آورد و به همین دلیل بر اهمیت دانستن ساخت‌های ظرفیتی فعل در متن‌های زبانی افزوده می‌شود.

ویژگی‌ها: 
 • دارای اطلاعات مربوط به انواع متمم‌ها: فاعل (+ فاعل تهی)، مفعول، مفعول دوم، مفعول حرف اضافه‌ای، مسند، تمیز، بند متممی فعل، متمم قیدی، مفعول نشانه اضافه‌ای
 • دارای اطلاعات جزئی در خصوص متمم‌ها؛ برای مثال: متمم قیدی فعل مورد نظر از چه نوعی است (حالت، مکان، مقدار)؟ مفعول حرف اضافه‌ای مورد نظر با چه حرف اضافه‌ای می‌آید (از، به، در ...)؟
 • عرضه‌شده در دو قالب (فایل متنی/فایل اکسل) با قالب‌بندی بن ماضی، بن مضارع، پیشوند، فعل‌یار، حرف اضافه فعلی، ساخت ظرفیتی
*اطلاعات ارجاع: 

Rasooli, M.‎ S.‎, Moloodi,  A.‎ S.‎, Kouhestani, M.‎, Minaei Bidgoli,  Behrouz.‎ (2011)‎.‎ A Syntactic Valency Lexicon for Persian Verbs: The First Steps towards Persian Dependency Treebank.‎ In ۵th Language & Technology Conference (LTC): Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Poznań, Poland, ۲۲۷–۲۳۱.  (دریافت)

سایر مستندات: 
 • مولودی، ا. س.، کوهستانی، م.، و رسولی، م. ص. (۱۳۹۰). فرهنگ ظرفیتی فعل: تلاشی در جهت آموزش فارسی به غیرفارسی‌زبانان. ارائه‌شده در نخستین همایش بین‌المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی، تهران. (دریافت)
 • Rasooli M.S.‎‎, Faili H.‎‎, Minaei-Bidgoli B.‎‎ (2011)‎‎.‎‎ Unsupervised Identification of Persian Compound Verbs.‎‎ In: Batyrshin I.‎‎, Sidorov G.‎‎ (eds) Advances in Artificial Intelligence.‎‎ Proceedings of the 10th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2011, Puebla, Mexico, ۳۹۴- ۴۰۶. doi: 10.‎‎1007/978-3-642-25324-9_34.‎ (دریافت)

اعضای پروژه: 

سرپرستی پروژه و پژوهش زبان‌شناسی رایانه‌ای

 • محمدصادق رسولی، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهش و آموزش زبان‌شناسی

 • منوچهر کوهستانی، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیرسعید مولودی، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تهران

برچسب‌زنی زبان‌شناختی

 • سحر اولی‌پور، کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • فرزانه بختیاری، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • ندا پورمرتضی خامنه، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پری‌ناز دادرس، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • سوده رسالت‌پو، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
 • مرتضی رضائی، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی رایانشی، دانشگاه صنعتی شریف
 • سلیمه زمانی، کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
 • فاطمه شفیعی، کارشناس ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • مریم فعال همدانچی، دکترای زبان‌شناسی، دانشگاه دوستی ملل روسیه
 • سعیده قدردوست نخچی، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی، دانشگاه تهران
 • مصطفی مهدوی، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • آزاده میرزائی، دانشجوی دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

برنامه‌نویسی

 • سید مهدی حسینی، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • یاسر سوری، دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه صنعتی شریف
 • علی‌رضا نوریان، دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات انتشار:

ناشر
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)
مجوز
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۱-۱۲-۱۲
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۳-۰۱
شناسه
D3911212a
آمار بازدید
۱۸۶۸۹

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎