سبد خرید شما

اطلاعات داده

حجم: ۲۵۹.۶۱ KB
فرمت: xlsx
وضعیت دریافت: درون سازمانی

قید‌های توصیف‌کننده صفت

معرفی: 

پیکرۀ قید‌های توصیف‌کنندۀ صفت از داده‌های یکی از فروشگاه‌های برخط استخراج شده است. این پیکره حاصل پژوهش در مورد تحلیل احساسات نهفته در نظریات مشتریان است و تحلیل احساسات این پژوهش بر اساس فرهنگ لغت بوده، و فرهنگ لغت لکسی‌پِرس و همچنین واژگان فارسی دارای برچسب قطبیت مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ هر دوی این منابع دارای برچسب‌‌های قطبیت مثبت، منفی و خنثی است. قید‌های توصیف‌کنندۀ صفت، شامل ۱۱۵ قید می‌باشد که با استفاده از معیار ترادف (در سطح واژه) و معیار شدت تأثیرگذاری (در سطح گروه و جمله) طبقه‌بندی شده است. در پیکرۀ حاضر بر اساس قطبیت شبکۀ واژگان، به هر واژه یک وزن خاص تعلق می‌گیرد. با آزمون مثال‎های مختلف، وزنی بین ۰.۸ تا ۲ برای هر دسته از قیدها درنظر گرفته‌شده است، وزن ۰.۸ به‌عنوان حداقل وزن که نقش تضعیف‌کننده دارد، وزن ۱ به‌عنوان وزن خنثی و وزن ۲ به‌عنوان حداکثر وزن و نقش تشدیدکنندۀ صفات را بر عهده دارد.

*اطلاعات ارجاع: 

حسین‌زاده بندارخیلی، ف. (۱۳۹۷). ارزیابی کیفیت محصولات با استفاده از نظر کاربران در فروشگاه‌های آنلاین فارسی (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران.

اطلاعات انتشار:

مجوز
اختصاصی
تاریخ ثبت در پیکره‌گان
۱۳۹۷-۱۱-۲۴
تاریخ آخرین تغییر
۱۳۹۸-۰۲-۲۹
شناسه
P3971124a
آمار بازدید
۳۴۷۰

© ۲۰۱۸ CRCIS All Rights Reserved.‎